Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdmp6 (1)


Podobnika, nato pa bodo v skladu z    njunimi    odgovori določili svoje stališče.