Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdmp3 (1)


spoštovanemu profesorju Dušanu Kebru, vsem    njunim    pomočnikom in seveda slovenski javnosti