Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdmp2 (4)


niti pet metrov daleč, skoraj v višini    njunih    obrazov.
Ropot    njunih    korakov je zamenjavala s šumenjem v
V glavah    njunih    učencev ni bilo nič čudnega; verjetno
Mongola, ki je podjarmil celo Indijo, ter    njunih    naslednikov, vsa opozarjajo na divjost