Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdmp1 (10)


teden, Julijin pa je bil še daljši in    njuni    prosti dnevi so se menjavali po nujnosti
pokažeta ljudem pot kreposti, potem ju    njuni    sodobniki ne bi bili pustili, da se
svojih nog in odpotovala v Ikónij,    njuni    učenci pa so bili polni veselja in
povzpela sta se v oblaku proti nebu in    njuni    sovražniki so ju videli.
Direktorja pravita, da so    njuni    dohodki povsem legalni, saj jih nista
veselje, ko sta videla, kako osupli so    njuni    gostje.
pomembne osebe, Langlois, Beljambe,    njuni    kmetje, celo sosedove dekle.
   Njuni    nauki so bili isti.
obratom, ki bo pozneje, saj so vsi    njuni    obrati popolnoma nerazločljivi - in
antični filozofi, Platon in Aristotel ter    njuni    nasledniki, so pojmovali čas kot krožen