Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdme4 (7)


Misel, da bi nadaljeval    njun    trenutni stik, mu je komaj šinila v
vstanem od mize in si zavzeto ogledam    njun    izdelek.
Larsonneurju, druge pa so obogatile    njun    muzej.
Plemič je iz vljudnosti pregledal    njun    muzej.
Nihče se ni zmenil za    njun    sistem.
Kako bi vi razsodili    njun    spor?
čeprav je za obe državi znano, da na    njun    trg ni prav lahko prodreti s proizvodi