Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdme3 (1)


stvarjenju sveta, ampak se hoče vrniti k    njunemu    skupnemu, temnemu, neizrekljivemu pratemelju.