Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdme2 (9)


Če pri obeh ne pustiš ob strani    njunega    resničnega slovesa in na njegovo mesto
slovesa in na njegovo mesto ne postaviš    njunega    varljivega (navideznega) slovesa, potem
in Mariji, da bi ju tolažili zaradi    njunega    brata.
Glavna tema    njunega    pogovora je bila seveda vključevanje
najpomembnejša in hkrati najbolj vroča tema    njunega    pogovora, ki je trajal poldrugo uro .
Bouvard je hotel narediti katalog    njunega    muzeja in kmalu nato izjavil, da sta
je spravil tako daleč in razpadanje    njunega    doma je še povečevalo potrtost, saj
Časnik ni objavil    njunega    članka.
obstaja precejšnja sorodnost glede    njunega    odnosa do konfesionalnega krščanstva;