Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdmd5 (5)


vedeli in to vednost je lahko opazil na    njunih    obrazih.
Očitka ni bilo ne na    njunih    obrazih ne v srcih, samo vednost, da
pronicala skoz neštevilne liste, je bila na    njunih    obrazih še vedno vroča.
oči malega moža zdaj poblisnile po    njunih    obrazih.
Na    njunih    obrazih je videti, da so se Nemci pognali