Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžp5 (3)


Vendar pa je po    njunih    kretnjah in napetih obrazih jasno videti,
Zaradi tega podatka je bil v    njunih    očeh omajan Morinov ugled, zlasti še,
Ugled tragedije je padel v    njunih    očeh.