Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžp4 (3)


vsake vrste po en primer, da spoznamo    njune    značilnosti!«
državo in potem človeka ter primerjajva    njune    značilnosti.«
podobno kot pri Heglu, ne glede na    njune    siceršnje razlike.