Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžp3 (2)


z vitrajem, kajti ustreči je hotel    njunim    muham.
prepir pozabljen, sta priznala, da    njunim    študijam manjka še ena podlaga: politična