Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžp2 (7)


Kmalu se je dviganje in padanje    njunih    prsi pomirilo, da sta dihala kot ponavadi,
dolgo ni dokazana različnost glede    njunih    poklicnih dejavnosti.
Tedaj se je dotaknil    njunih    oči in rekel:
Dotaknil se je    njunih    oči in takoj sta spregledala ter šla
kdo hotel storiti kaj žalega, bo iz    njunih    ust bruhnil ogenj in požrl njune sovražnike.
svoja učenca in se znova lotila analize    njunih    lobanj.
vmes med njima, odvisno od razmerja    njunih    mas. (