Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdže6 (1)


bilo, da jo je gospa Bordinova med    njuno    odsotnostjo veliko spraševala.