Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdže3 (2)


sredotežna (centripetalna) sila enaka    njuni    sredobežni (centrifugalni) sili, ki
kaotično, roj kot celota brezhibno sledi    njuni    svetovnici v prostoru‐času.