Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdže2 (8)


Zakaj prišel je veliki dan    njune    jeze in kdo bo mogel obstati?«
Kamen pa ni pozabil    njune    toplote in razgovora o krvi, o srcu,
je še vedno vsako jutro hodil mimo    njune    ograje in vlekel palico po železnih
spomnila, kako je bilo v prvih časih    njune    ljubezni, ko je vsako noč prihajala
hočeš, ti najdem kak zanimiv odlomek iz    njune    korespondence...
Johannesom in Kordelijo, ter o prekinitvi    njune    zveze.
enantiomorfa, in sicer ne zaradi    njune    intrinzične levosti ali desnosti,
substancialnost prostora in časa ni odvisna od    njune    absolutnosti?