Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžd2 (1)


telesi v praznini sorazmerna s produktom    njunih    mas in obratno sorazmerna s kvadratom