Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcdžd1 (3)


čez zglajen kamen v globino vodnjaka:    njuni    silhueti se v nebesnem krogu zrcalita
Zato    njuni    svetovnici nista simetrični, kar tu
Toda vsebinsko sta si    njuni    filozofiji zelo vsaksebi: pri Heglu