Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžesp4 (4)


Nato sta občudovala    njena    čuda, vodne in zračne vrtince, ognjenike,
Poiskala sta    njena    načela pri Calvu, Martensu, Vattelu,
in vzgibava vso materijo; napolnjuje    njena    nedrja in jo presega prej kot ona njega,
nadzor nad ekonomijo zgolj skril za    njena    krila.