Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžese6 (10)


iznašli letalo, je bila veliko pred    njenim    rojstvom, preokret v vojni pa je bil
si ga je bila izbrala, da bedi nad    njenim    življenjem in uresniči njeno izbiro.
zver in njen kip ter sprejemajo žig z    njenim    imenom.
cerkvi fantje spraševali, kako je z    njenim    zdravjem.
Pod    njenim    varnim zavetjem se neskrbno razgalja,
neresničnosti časa s formalno logiko, z    njenim    temeljnim načelom neprotislovnosti,
pomembno, da se odnos med državo in    njenim    glavnim mestom uredi.
Pod    njenim    oknom režiserja Metoda Pevca s Polono
učinek: hierarhija izgubi monopol nad    njenim    tolmačenjem.
vloge občanov, ki se lahko izkažejo z    njenim    državljanstvom.