Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžese3 (6)


razločuje od nje, temveč v vsem ustreza    njenemu    bistvu?
slediti, če mu kdo skuša pokazati pot k    njenemu    spoznanju, živi v sanjskem ali resničnem
ustavo, ki po svoji popolnosti ustreza    njenemu    bistvu, potem se pokaže, da so ta narava
krogla z nevidno vrvjo privezana k    njenemu    srcu in jo zdaj, ko je padla v prepad,
tostransko presežnost, ki dušo priteguje k    njenemu    božanskemu domovanju, ali, gledano
Nove Slovenije do neke mere potrebna, zato    njenemu    sprejetju ne bomo nasprotovali.