Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžemp4 (23)


Winston je lahko videl    njene    brke in rumene zobe.
harmoničnem razmerju drugega z drugim    njene    tri dele kakor glavne strune lire:
ne znajo neke trditve razstaviti v    njene    temeljne pojme in potem le‐teh pretehtati,
življenju, ki jim še preostaja, državo,    njene    občane in same sebe.
človeško dušo razčlenili in razdelili v    njene    dele.«
Tudi    njene    otroke bom udaril s smrtjo.
je vreden, da odpre knjigo in odtrga    njene    pečate?«
»Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš    njene    pečate, ker si bilo zaklano in si s
navzočnosti in priganjala zemljo in    njene    prebivalce, naj molijo prvo zver, ki
je danes dopoldne zavzelo Metliko in    njene    tri trge, kjer so Belokranjci pripravili
   Njene    člane je zmotilo razlikovanje, saj
»baron baronasti« se ni več menil za    njene    izbruhe.
Videl je samo    njene    svetle črne čeveljčke, v spominu pa
Tilčka je slišala    njene    težke korake, zato se je obrnila, se
sebi njeno toplo telesce in na licih    njene    lase.
Ribe lovim, vržem sak in zajamem    njene    lase, - je pripovedoval Izidor in z
okrog nje ter z grobimi rokami pobiral    njene    dolge, bujne rdeče lase, ki so venomer
prostranosti, opevamo in poveličujemo    njene    kotičke, ki pa so polni lepote, kajti
Za dolino Hunza in    njene    ljudi v Karakorumu sem prvič slišal
potegnemo po ravnini, razmejuje le    njene    dele, in če senca seže čez črto, seže
uničuje ali prekinja red narave in    njene    zakone, ne samo da nam ne more dati
vsak dogodek v naravi, ki bi kršil    njene    univerzalne zakone, nujno kršil tudi
samo je težko določiti, razbrati vse    njene    simptome.