Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžeme5 (37)


bi imel to Cerkev pred sabo v vsem    njenem    sijaju, brez madeža, gube ali česa
Na    njenem    obrazu je bilo še zmerom nekaj finega,
predpasnik, sopla kakor kovaški meh, na    njenem    obrazu pa, ki ga je nebeški tesar sicer
da se ogibljem omeniti očeta, toda v    njenem    vzdihu in na njenem obrazu je bilo
omeniti očeta, toda v njenem vzdihu in na    njenem    obrazu je bilo jasno, da namerava spregovoriti
Danes mu sicer nič ne poje, toda na    njenem    zagorelem obrazu se vseeno preliva
Zastrmi se v daljavo, proti goram, in na    njenem    srečnem obrazu je jasno videti, da
Njene roke delajo mehanično, na    njenem    obrazu je zla slutnja.
Tudi na    njenem    obrazu je zla slutnja.
Pismonoša se je s pogledom ustavil na    njenem    spremenjenem, bolj polnem životu -
Po    njenem    odhodu se je krčma popolnoma spremenila;
Venčka, ko je ta pobral piškavko na    njenem    vrtu, mu piškavko vzela ter ga nato
V    njenem    glasu bo zvenelo nekaj takega, čemur
»Župnik je baje rekel, da se v    njenem    glasu vlači nekaj pregrešnega,«
Začudila se je presunkovito in na    njenem    obrazu je bila taka zmešnjava sreče
Venček je storil po    njenem    zgledu.
otročji!« ga je mirno zavrnila mama, in v    njenem    glasu je bilo toliko ljubezni in vdanosti.
V    njenem    glasu je bila že prava zaskrbljenost.
Na    njenem    lepem obrazu je bilo presenečenje,
samo zato, ker je bil napev otožen; v    njenem    zvoku je bila še neka druga, globlja
otročji!« ga je mirno zavrnila mama, a v    njenem    glasu je bilo toliko ljubezni in vdanosti.
In čutil je v sebi, kako bi se v    njenem    objemu počasi zmehčal, se razsul in
Na    njenem    pokrovu je stala mačka z mišjo v gobcu
vajin odnos sploh predstavljaš, po    njenem    odhodu?
V    njenem    pogledu je toplina, sočutje, blagost...
Druge kartezijanske meditacije, kot piše že v    njenem    naslovu, je ”sprostitev polja transcendentalnega
več mlada in se gubice že spredajo na    njenem    blagem obrazu, čeprav so njene obline
duši - tako vesoljni kot posamezni - v    njenem    stvariteljskem nemiru, drznosti in
Na    njenem    kamnitem, osmerokotnem šapu je vklesan
Toda čas sam je v    njenem    pojmu večen; kajti večnost, ne poljubni
bila posebna teorija relativnosti ob    njenem    nastanku leta 1905 samo nekakšen torzo,
prepričanje, da je prava resnica Biblije v    njenem    moralnem nauku - in da je ta nauk
zdaj, ko govoriva predvsem o naravi in    njenem    odnosu do Boga, se ne bova spuščala
Postanek trojice popotnikov ob    njenem    toku je le neznaten trenutek v trajanju
opazovalčevega videnja vesolja v njegovem ali    njenem    prostoru in času, drugače rečeno: oddaljenost
razpravljamo o pristojnostih države in    njenem    novem položaju, ki ga bomo zavzeli
pritisnila na notranji trg EU, kar pa ni v    njenem    interesu, saj ima v teh proizvodnjah