Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžemd1 (7)


imenujemo pogumno in modro, ker imata dva    njena    dela te lastnosti.
   Njena    otroka se še nista rodila in še nista
   Njena    avtorja sta češki arhitekt Miroslav
je hodila v Trst, ko sta tam igrala    njena    dva sinova.
- Jaz sem    njena    teta!
   Njena    sta.
Poleg matične enote sta    njena    sestavna dela še četi Dobri žerjavi