Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžežp6 (12)


tujega zla, ki nima nobene zveze z    njenimi    slabostmi.«
svojim mesom je odpravil postavo z    njenimi    zapovedmi in predpisi, da bi v sebi
žena, ogrnjena s soncem, in luna pod    njenimi    nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih
Potem pa je sezula čevlje - in pod    njenimi    širokimi bosimi nogami so zaškripale
Toda, ko se je srečal z    njenimi    očmi, je njegov pogled zdrsnil z obraza
In spet so pred    njenimi    zaprtimi očmi zakrožili rdeči krogi,
že pravil, kaj vse se je zgodilo med    njenimi    stenami?«
matere ter vas z nožem zaklali pred    njenimi    očmi.
In tedaj je zrasel pred    njenimi    očmi in je bil popolnoma drugačen.
Prekleto strešnico, ki je trepetal pred    njenimi    nogami, in si z roko zasekala po tilniku.
Janez se za hip sreča z    njenimi    blagimi, rjavimi, malce tudi zelenimi
določene meje Bosne in Hercegovine (BiH) z    njenimi    sosedami, ki so temeljile na avnojskih