Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžežp3 (8)


njenega upora proti Partiji in vsem    njenim    metodam in zdelo se mu je nekako naravno
Lahko se je izognil    njenim    mukam, če se je dovolj hitro odzival.
   Njenim    ugotovitvam moramo slediti, dokler
Starešina izvoljeni gospe in    njenim    otrokom, ki jih iskreno ljubim, pa
zadavila, če se še kdaj predrzne k    njenim    kokošim.
nahrbtnik, kakor bi ga hotel skriti    njenim    očem.
Nagnil se je k    njenim    ustom, držal jo je okoli pasu, da ne
mehka, steza polna domišljije, slediti    njenim    oblikam je bilo kot drseti po brazdah