Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžežd4 (1)


svoj meh, tridesetletno Vojnačko in    njeni    dve mlajši sestri, Kato in Tino.