Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVcžežd1 (1)


poreče, da sta sreča ali nesreča tudi    njeni   , in se kot celota veseli ali žalosti.«