Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpsp5 (4)


Naj Kristus po veri prebiva v    vaših    srcih, da bi tako, ukoreninjeni in
In Kristusov mir naj kraljuje v    vaših    srcih, saj ste bili tudi poklicani
ne zasije dan in ne vzide danica v    vaših    srcih.
Ko sem se jaz v    vaših    letih vozila vsak teden iz Ljubljane