Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpsp2 (4)


Nobena umazana beseda naj ne pride iz    vaših    ust, marveč če imate kakšno dobro,
Prebral sem nekaj    vaših    del, še posebno všeč mi je bila knjiga
gotovo spominjate Giordana Bruna iz    vaših    mladih let?
Držal se bom    vaših    navodil.