Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpse4 (23)


metali iz svoje skupnosti, sramotili in    vaše    ime zavrgli kot hudodelsko zaradi Sina
Bog upanja pa naj napolni    vaše    verovanje z vsem veseljem in mirom,
vašo vero, nasprotno, zavzeti smo za    vaše    veselje.
nekoč tudi njihovo obilje olajšalo    vaše    pomanjkanje.
priskrbel tudi kruh za živež in pomnožil bo    vaše    seme ter pospeševal sadove vaše pravičnosti.
svojo oblastjo, ki jo je dal Gospod v    vaše    napredovanje in ne v vaše uničenje,
Gospod v vaše napredovanje in ne v    vaše    uničenje, me ne bo sram.
božje milosti, ki mi je bila dana v    vaše    odrešenje.
pa si želim čim obilnejšega sadu v    vaše    dobro.
veste, kako smo nastopali med vami v    vaše    dobro.
si močno prizadevali, da bi videli    vaše    obličje: tako zelo smo hrepeneli po
vso gorečnostjo, da bi mogli videti    vaše    obličje in dopolniti, kar še manjka
in da bi s svojo močjo izpolnil vse    vaše    hrepenenje po dobrem ter udejanil vašo
ni tako krivičen, da bi pozabil na    vaše    delo in ljubezen, kakršno ste skazali
pričala zoper vas in kakor ogenj razjedla    vaše    meso.
prigovarjanja, ker bodo opazovali    vaše    spoštljivo in neoporečno življenje.
vesti, da bodo tisti, ki sramotijo    vaše    lepo življenje v Kristusu, osramočeni
obeh sem skušal opominjati in dramiti    vaše    jasno mišljenje.
potrebno,« je rekel župan, »saj poznamo    vaše    prepričanje...«
Ko sem lansko jesen poslušal    vaše    predavanje v Cankarjevem domu, sem
točko odgovor predsednika vlade na    vaše    zastavljeno vprašanje.
park oziroma nacionalni park, ohranimo    vaše    življenje takšno kot je, zato imate
mehanizme, s katerimi lahko spremeni    vaše    življenje.