Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpse2 (11)


‘Tudi prah    vašega    mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo
Zaradi šibkosti    vašega    mesa govorim pač po človeško.
Zdaj pa k vprašanjem iz    vašega    pisma.
On naj razsvetli oči    vašega    srca, da bi doumeli, v kakšno upanje
Vse, kar je    vašega   , duh, duša in telo, pa naj se ohrani
Saj veste, da vas iz    vašega    brezplodnega življenja, ki ste ga podedovali
odgovoriti, če vas vpraša za razlog    vašega    upanja.
»Ali ne nameravate prodati    vašega    posestva?«
Mar se    vašega    srca nikoli ni dotaknila skrivnost
”ideja človeškega telesa“, na primer    vašega    ali mojega, kakšno zvezo z vero v nesmrtnost
Bruno, eden izmed glavnih poudarkov    vašega    predavanja je bila misel, da je obstoj