Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpse1 (39)


Veselite se in vriskajte, ker je    vaše    plačilo v nebesih veliko.
vam, ubogi, kajti božje kraljestvo je    vaše   !
dan in zavriskajte, kajti veliko je    vaše    plačilo v nebesih.
Takrat bo    vaše    plačilo veliko in boste sinovi Najvišjega,
Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi    vaše    srce.«
premoženja, kdo vam bo dal, kar je    vaše   ?
zravnajte in vzdignite glave, kajti    vaše    odrešenje se približuje.«
»   Vaše    srce naj se ne vznemirja.
   Vaše    srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
povedal, da bo moje veselje v vas in da bo    vaše    veselje popolno.
A spet vas bom videl in    vaše    srce se bo veselilo in veselja vam
Prosíte in boste prejeli, da bo    vaše    veselje popolno.«
Tako bo    vaše    bogoslužje duhovno.
Vse je namreč    vaše   :
Vse je    vaše   , vi Kristusovi, Kristus pa božji.
Mar ne veste, da je    vaše    telo, ki ga imate od Boga, tempelj
Naj v sedanjih okoliščinah    vaše    obilje olajša njihovo pomanjkanje,
Kje je torej tisto    vaše    navdušenje?
veselim, ko vidim, kako urejeno je    vaše    življenje in kako trdna je vaša vera
Zakaj umrli ste in    vaše    življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
Ko se bo prikazal Kristus,    vaše    življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali
   Vaše    govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo,
Zakaj to je božja volja,    vaše    posvečenje: da se vzdržite nečistovanja,
Kaj pa je    vaše    življenje?
   Vaše    bogastvo je preperelo in vaše obleke
   Vaše    zlato in srebro je zarjavelo.
Vogričeva in Kočarjeva, vse je bilo    vaše   .
»   Vaše    mnenje tu nič ne zaleže.
»Zakaj pa venomer sprašujete, če je    vaše    okno zaprto?« je rekel otrok.
Tole pa je gotovo    vaše   
»To    vaše    gledališče gre predaleč.«
Telo, ki je pred menoj,    vaše    telo, doktor, me ovira, da bi spoznal
»   Vaše    ravnanje je napačno, kajti te živali
Mojster Bruno, kakšno pa je    vaše    osebno stališče do Kierkegaarda?
Obe merjenji časa,    vaše    in moje, bi se morali ujemati, če imava
to kakšno zvezo z naključjem, da je    vaše    ime enako njegovemu?
Toda kakšno je    vaše    mnenje o tem, mojster?
   Vaše    poslanstvo?
Spominjam se, da sem vam rekel, da je bilo    vaše    igranje Sonate Francisa Poulenca »zarotitveni