Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpmp6 (5)


natančneje obrazložil iz strahu pred    vašimi    ugovori, ki bi pokazali, kako težavno
Gospod, vaš Bog, vam bo med    vašimi    brati obudil preroka kakor mene.
prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z    vašimi    očeti, ko je govoril Abrahamu: ‘
Bog vam bo med    vašimi    brati obudil preroka kakor mene.’
ministrstvo soočilo svoje argumente z    vašimi   .