Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpmp5 (3)


Zakaj opravil bom delo v    vaših    dneh - če bi vam kdo o tem delu pripovedoval,
vam oznanjal in vas učil, javno in po    vaših    domovih.
ne iz poželenj, ki se vojskujejo v    vaših    udih?