Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpmp4 (6)


tudi vaš oče, ki je v nebesih, odpusti    vaše    pregreške.«
priporočili, s pismom poslal, da bodo odnesli    vaše    darove v Jeruzalem.
Gospoda Jezusa Kristusa, sebe pa le kot    vaše    služabnike zaradi Jezusa.
   Vaše    starešine torej prosim jaz, ki sem
»Mar so    vaše    protestante križali, kot je končal
Dajte, navedite    vaše    razloge.“