Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpmp2 (7)


»Zadnjič sem bral enega    vaših    člankov v Novoreku v Časniku.«
odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil    vaših    pregreškov.«
Ali kakor so povedali nekateri od    vaših    pesnikov:
pridružitvenega sporazuma z EU ukvarjala vojska    vaših    pravnikov, z vrsto drugih, z Evropo
Jaz sem sin    vaših    kraljev!
iranski revoluciji, kakšen je odnos    vaših    ljudi do nas?
To je izkazano na osnovi    vaših    papirjev, ki so javno dostopni.