Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpme4 (12)


plodnosti in kateri so časi neplodnosti za    vaš    rod, tega voditelji države, četudi
bodo videli vaša dobra dela in slavili    vašega    Očeta, ki je v nebesih.«
»   Vašega    kralja naj križam?«
na evangelij so sovražniki, in to v    vaš    prid, glede na izvolitev pa jih Bog
Poživili so namreč mojega in    vašega    duha.
pred nami k vam in vnaprej zberejo    vaš    obljubljeni obilni dar, tak, ki bo
Umazanci so in izprijenci, ki živijo na    vaš    račun, ko se z vami razkošno gostijo.
»Kaj ko bi še enkrat pogledal    vaš    jušnik?«
nečim se bom pač moral oddolžiti za    vaš    čas in gostoljubnost.
kako mojstrsko me znate pritegniti v    vaš    umišljeni svet.
diskusija v državnem zboru, verjetno na    vaš    predlog, ko se bo ta zakon obravnaval
vam rad, gospod predsednik, glede na    vaš    odgovor in na to, kar kažejo dejanja