Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpžp6 (4)


»Lahko so spali z    vašimi    hčerami, če se jim je zahotelo.«
miru pa bo prav kmalu strl satana pod    vašimi    nogami.
Oni namreč bedijo nad    vašimi    dušami, ker bodo dajali odgovor.
Pred    vašimi    očmi jo (gospodo) bom v Elijevem duhu