Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpžp4 (8)


sem se po vašem mestu in si ogledoval    vaše    svetínje.
dobrine, ali bi bilo preveč, če bi želi    vaše    zemeljske dobrote?
bo dopustil, da bi bili skušani čez    vaše    moči, ampak bo ob skušnjavi tudi pomagal,
razdajal in celo sam sebe bom razdal za    vaše    duše.
srcu in bi se tako iskreno zavzemal za    vaše    zadeve, saj vsi po vrsti iščejo svojo
predstavljamo, bo varoval vaša srca in    vaše    misli v Kristusu Jezusu.
bogat, kakor je, bo razkošno potešil vse    vaše    potrebe v Kristusu Jezusu.
vsajena v vas, ker ima moč, da reši    vaše    duše.