Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpžp3 (2)


le kdo vas je uročil, ko je bil prav    vašim    očem prikazan Jezus Kristus, in sicer
trudim, da bi se moje misli približale    vašim   , toda zdi se mi, da tega ne zmorem.