Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpžp2 (9)


Če vas kdo ne sprejme in    vaših    besed ne posluša, pojdite iz tiste
vam je Mojzes dovolil ločiti se od    vaših    žená, od začetka pa ni bilo tako.
Tudi iz    vaših    vrst bodo vstali možje, ki bodo s svojimi
tako da bomo oznanili evangelij onkraj    vaših    mejá, ne da bi se hvalili z delom,
vendar vam ne bom v breme, ker ne iščem    vaših    dobrin, ampak vas.
Oprostite, mojster Bruno, ampak iz    vaših    besed sklepam, da Wertherja, ki je
Iz nekaterih    vaših    besed se mi je zdelo, da ga marate,
kdo vam dnevno odvaža smeti izpred    vaših    tipskih hiš in blokov, ki so jih največkrat
na morje, in kdo vam pumpa drek iz    vaših    greznic in kanalov.