Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpžp1 (10)


Srečne pa    vaše    oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker
in prerokovali bodo vaši sinovi in    vaše    hčere in vaši mladeniči bodo gledali
Bojim pa se, da se ne bi    vaše    misli skazile in oddaljile od iskrene
Vaše bogastvo je preperelo in    vaše    obleke so načeli molji.
Kakšni so vojaki    vaše    enote kot posamezniki?
tudi prav nič ne vidim, da bi bile    vaše    glave, ki se sončijo na prisojnem,
tri sposobnosti duše niso tri duše,    vaše    osebe v Trojici pa so trije Bogovi.«
odraščajočega človeka, ki ga zanimajo    vaše    misli, čigar napredovanje opazujete
Janez. ...in tudi    vaše    oči...
prepričan sem, da ste vi prepričani, da so    vaše    rešitve dobre.