Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpže4 (20)


»Rad bi slišal    vašo    sodbo o tem.«
Tu pa ne mislim na    vašo    vest, ampak vest bližnjega.
Fortunát in Ahájik, ker so nadomestili    vašo    odsotnost.
Če smo v stiskah, smo v    vašo    tolažbo in odrešenje.
Če nas kaj spodbuja, nas spodbuja v    vašo    tolažbo, ki pomaga, da potrpežljivo
Saj vendar ne maramo gospodovati nad    vašo    vero, nasprotno, zavzeti smo za vaše
Poznam    vašo    dobro voljo, ki jo vam v čast hvalim
Kristusu govorimo in vse, preljubi, v    vašo    spodbudo.
Zato tudi prosimo za    vašo    složnost.
izkrvaveti pri žrtvovanju in darovanju za    vašo    vero, se veselim in radujem z vami
vaše hrepenenje po dobrem ter udejanil    vašo    vero.
preroki, ker je Bog uresničil nad njim    vašo    sodbo!«
Obesijo naj me, če še kdaj stopim v    vašo    hišo!«
»Kakšno uro že iščem    vašo    kuharico.
»Obleko    vašo   , voljno to blago.«
telo, doktor, me ovira, da bi spoznal    vašo    osebo, ni tako rekoč nič drugega kot
Oprostite, mojster, prekinil sem    vašo    razlago Parfita.
mnenje zakonodajno‐pravne službe na    vašo    zahtevo, ali so izpolnjeni vsi pogoji,
pravila, neka etika, zato prosim za    vašo    zaščito.
imeli doslej ali pa so delali z vami,    vašo    bolezen občutijo zelo emotivno, redko