Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpže3 (5)


pripovedujem zato, ker se hočeva prepustiti    vaši    milosti.«
obličje in dopolniti, kar še manjka    vaši    veri.
Tako ne bo    vaši    molitvi nič v napoto.
smrti prizanesel s to sramoto vam in    vaši    družini.
darovalec kostnega mozga po krvi bližji    vaši    očetovi ali materini liniji?