Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpže2 (17)


»Zaradi    vaše    trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil
»Zaradi    vaše    trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,
tja, potem ko se bom nekoliko naužil    vaše    družbe.
bo vaše seme ter pospeševal sadove    vaše    pravičnosti.
skažete, bodo Boga poveličevali zaradi    vaše    poslušnosti, ki jo izkazujete Kristusovemu
Kristusovemu evangeliju, in zaradi    vaše    vzajemne radodarnosti do njih in do
Upamo pa, da bomo zaradi    vaše    rastoče vere pri vas presegli naša
Tako bo pristnost    vaše    vere veljala več kakor pečat na zlatu,
zahodom javiti pri prefekturnem komisarju    vaše    vasi.
Iz    vaše    Rusije! - je strupeno rekel Prekleta strešnica.
vas, ne vikajte me... saj sem mlajši od    vaše    hčere.
bom vsaj malo prispeval k nastanku    vaše    knjige, mojster!
Kako lahko potemtakem vi iz    vaše    ladje opazujete poskus v moji ladji?
Delovala ni zaradi    vaše    malomarnosti.
Bi lahko rekli, da začetek    vaše    bolezni sovpada z dogajanjem v vaši
ugotovili, da je študijsko spričo stanja    vaše    bolezni in drugih obveznosti prezahteven.
da je moja kultura superiornejša od    vaše   , moj jezik je boljši.