Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbpže1 (56)


Takó naj sveti    vaša    luč ljudem, da bodo videli vaša dobra
Zato vam pravim: če    vaša    pravičnost ne bo večja kakor pismoukov
Zato bo    vaša    hiša zapuščena.
To je    vaša    stvar!«
»Kje je    vaša    vera?«
čistite kozarec in krožnik od zunaj,    vaša    notranjost pa je polna ropa in hudobije.
Zato bo    vaša    hiša zapuščena.
niste stegnili rok po meni, ampak to je    vaša    ura in oblast teme.«
Vi boste žalovali, toda    vaša    žalost se bo spremenila v veselje.
»   Vaša    kri nad vašo glavo!
Zato vas prosim, zaužijte kaj: to je    vaša    rešitev!
temveč sta se izkazala Duh in moč, da    vaša    vera ne bi temeljila na človeški modrosti,
je tudi naše oznanilo prazno in tudi    vaša    vera prazna.
Če pa Kristus ni vstal, je prazna    vaša    vera in ste še v svojih grehih.
nas pozna in upamo, da nas pozna tudi    vaša    vest.
Ahája že od lani pripravljena in da je    vaša    vnema izzvala tudi mnogo drugih.
kaznovati vsako neposlušnost, brž ko bo    vaša    poslušnost popolna.
ki jih trpim za vas in v katerih je    vaša    slava.
Prosim pa tole: naj    vaša    ljubezen čedalje bolj napreduje v spoznavanju
   Vaša    dobrota bodi znana vsem ljudem.
Gospodu, da se je končno le razcvetela    vaša    skrbnost do mene.
je vaše življenje in kako trdna je    vaša    vera v Kristusa.
vas, bratje, kakor se spodobi, saj    vaša    vera napreduje in vaša medsebojna ljubezen
spodobi, saj vaša vera napreduje in    vaša    medsebojna ljubezen raste.
različne preskušnje, saj veste: kadar je    vaša    vera preskušana, poraja stanovitnost.
mrtvih in mu dal slavo, tako da sta    vaša    vera in upanje v Bogu.
Bodite sproščeni, vendar ne tako, da bi    vaša    sproščenost prikrivala hudobijo, ampak
brezbožnih ne potegnejo za sabo, da bi se    vaša    trdnost ne zamajala.
»Tja, to je pa    vaša    stvar, Štefuc, vaša stvar,«
»Tja, to je pa vaša stvar, Štefuc,    vaša    stvar,«
Očka Orel mi je povedal ... da je    vaša    sama stopila naprej ...
- Oh,    vaša    Ivana je res nesrečna trapa!
- Rekla je, da je    vaša    prva žena imela zelo vročo kri, tako
- Oh,    vaša    Ivana je res nesrečna trapa! -
-    Vaša    Ivana je res pravo trapše! -
je vprašala    vaša    mama.
»Ali je ta    vaša    druga žena?« je vprašal Peter Majcen.
- Sekira je    vaša   !
»Toda če bo    vaša   , je Črnilogar ne bo slišal,«
»Kar precej,    vaša    milost,« je odgovoril ječar.
»   Vaša    milost se res preveč žene.
»Takoj vam povem,    vaša    milost,« je skočil pisar in stekel
»Jaz,    vaša    milost.«
»Zakaj,    vaša    milost?«
»Ampak    vaša    milost!«
»Mar bo    vaša    znanost storila, da bo pognal žitni
Marija je    vaša    žena?
Bo    vaša    knjiga filozofska razprava o času in
Ali ima    vaša    knjiga kakšno zvezo z zapiski najinih
Ja, mojster,    vaša    gospa je... resnično dobra gospa! ...
Tako, da bo    vaša    diskusija odprta in bo pristojno ministrstvo
da bo odgovor pokazal na to, da je    vaša    ocena našega delovanja popolnoma napačna
Zagotovo    vaša    naprava deluje.
Na nek način postanem recimo kot    vaša    hčerka.
Slovenija ostaja    vaša    največja ljubezen?
sta mu pisno potrdila: »Če pa se je    vaša    knežja milost dokončno odločila za