Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbesp4 (10)


Vem za    tvoja    dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost;
Vem za    tvoja    dela, za tvojo ljubezen, za tvojo vero,
Vem za    tvoja    dela: imajo te za živega, a si mrtev.
Vem za    tvoja    dela.
Vem za    tvoja    dela, da nisi ne mrzel ne vroč.
Ta je za    tvoja    leta.
»Za    tvoja    usta, dragi moj pob!« se je pomilovalno
»Za    tvoja    usta, ki so še mlada, to se pravi,
”Vem za    tvoja    dela, da nisi ne mrzel ne vroč.
nisi poslal: zdaj pač nima časa za    tvoja    pisma.