Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbesp2 (1)


Niso mogli spremeniti    tvojih    čustev; kar se tega tiče, se jim nisi