Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbese6 (3)


‘Glej, pošiljam svojega glasnika pred    tvojim    obličjem, ki bo pripravil tvojo pot
»Takó bo s    tvojim    potomstvom.«
Se pa s    tvojim    vprašanjem o neodvisnosti jaza nakazujejo