Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZSVbese5 (49)


»Vse vem o tvojem preziru, o    tvojem    sovraštvu in gnusu.«
»Ali ima po    tvojem    mnenju, Winston, preteklost realno
To pravi po    tvojem    mnenju Simonid?«
se zdi, da sodi, bo zategadelj - po    tvojem    mnenju - manj odkrito povedal svoje
pojasni mi: pokorščina vladajočim je po    tvojem    mnenju tudi pravična?«
oblastno funkcijo, v pravem smislu, jo po    tvojem    mnenju opravlja prostovoljno?«
Popolna nepravičnost po    tvojem    mnenju več nese kakor popolna pravičnost?«
Ali obstoja po    tvojem    mnenju dobro, ki si ga želimo zaradi
»A se ti ljudje, po    tvojem    gostijo brez prikuh?«
»Kako pa naj bi bilo po    tvojem   
16. »Ali potrebuje po    tvojem    mnenju tisti, ki naj bo primeren za
To torej po    tvojem    mnenju ni dopustno.«
»Morda pa po    tvojem    mnenju zato ne sodi v našo državo,
»Je torej po    tvojem    razprava o muzični izobrazbi dosegla
naših čuvarjih in kakšna naj bo po    tvojem    mnenju vzgoja malih otrok v času njihovega
»Po    tvojem    mnenju so gotovo nekateri možje boljši,
»In kako je po    tvojem    mnenju s konji in drugimi živalmi?
»toda ali naj se po    tvojem    mnenju prihodnji vojščaki izogibajo
»Ali je po    tvojem    mnenju slikar zato manj dober, ker
Vsi, ki radi opazujejo, so po    tvojem    filozofi, ker se želijo nekaj naučiti;
»Ali so po    tvojem    mnenju s to trditvijo o filozofih v
»In ali se, po    tvojem    mnenju, razločuje od njega tisti mož,
»Kaj zdaj po    tvojem    mnenju v teh okoliščinah tak človek
od današnjih državnih ureditev je po    tvojem    mnenju prikladna za filozofe?«
temveč izhajajo samo iz hipotez, se po    tvojem    mnenju ne morejo dokopati do zadnjih
»Ali nam bodo po    tvojem    mnenju naši gojenci odrekli pokorščino,
Toda kako se je treba po    tvojem    učiti astronomije, če na njej študij
Povej torej, kaj je po    tvojem    dialektika, v katere dele razpada in
zdaj najbolj cenil - ali bo potem po    tvojem    mnenju ta človek še nadalje gojil spoštovanje
»Katere stvari so po    tvojem    mnenju bolj udeležene v čistem bitnem
»In zakaj velja, po    tvojem    mnenju, obrtniško delo za nečastno?
Gospod, Gospod, ali nismo v    tvojem    imenu prerokovali in v tvojem imenu
nismo v tvojem imenu prerokovali in v    tvojem    imenu izganjali hudih duhov in v tvojem
tvojem imenu izganjali hudih duhov in v    tvojem    imenu storili veliko čudežev?’
»Reci, naj ta dva moja sinova sedita v    tvojem    kraljestvu, eden na tvoji desnici in
»Učitelj, nekoga smo videli, da je v    tvojem    imenu izganjal hude duhove, in smo
»Nikogar ni v    tvojem    sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.«
Pústi, brat, da odstranim ivér, ki je v    tvojem    očesu,’ če sam ne vidiš bruna v lastnem
»Učenik, nekoga smo videli, ki je v    tvojem    imenu izganjal hude duhove, in smo
»Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v    tvojem    imenu.«
sem bil z njimi, sem jih varoval v    tvojem    imenu, ki si mi ga dal.
In v    tvojem    potomstvu bodo blagoslovljeni vsi rodovi
tebe je beseda, v tvojih ustih in v    tvojem    srcu;« namreč beseda vere, ki jo oznanjamo.
Vsi ljudje in vsa dogajanja v    tvojem    življenju so tu, ker si jih
drugače, po svoje, bolj prisotno v    tvojem    življenju.
samo vidiš oziroma opaziš, da se v    tvojem    vidnem polju premika nekaj, kar je
tebe kot ”subjekta“, vendar ni ujeto v    tvojem    bitju, niti v nobenem drugem, ampak
tudi takšni, ki se odbijajo samo na    tvojem    ali samo na mojem, pa takšni, ki se
da si nisi kupil svojega in bi se po    tvojem    imenu spraševali drugi; - ker je super